VG 1 alle linjer…………….kr. 1.250,- pr.mnd (12.500 pr. år)

VG 2 alternativ 1………….kr. 1.250,- pr. mnd (12.500 pr. år, uten studietur)

VG 2 alternativ 2 …………kr. 1.850,- pr. mnd (18.500 pr.år med frivillig studietur til utlandet)

VG 3 alle linjer…………….kr. 1.250,- pr. mnd (12.500 pr. år)

 

Skolepengene faktureres månedlig fra august til og med mai. Det er fullt mulig å betale pr. halv år eller hele året på en gang også, men det skjer etter avtale. For slike avtaler og fakturaspørsmål kan administrasjonsleder, Odd Inge Heng, kontaktes via epost: odd.inge.heng@nordborg.no.

Det sendes ut faktura fortrinnsvis via e-faktura, men det er også mulig å få på epost og i posten. For å etablere e-faktura må man bare følge oppskriften man får via epost etter første fakturautsendelse i august.