I år er det Lotte Karlsen som er vår helsesøster. Hun er på skolen hver onsdag kl. 0900 - 1400.

 

Du kan også ta kontakt med kommunens «Helsestasjon for ungdom».

Helsesøstertjenesten er åpen for alle elever ved skolen, og er gratis. Det føres ikke fravær, men elevene må ha med dokumentasjon tilbake til lærer.

 

HVA KAN HELSESØSTER HJELPE DEG MED?

 

• Samtale/lytte til aktuelle problemer i hverdagen.

• Gi råd.

• Henvise til samarbeidspartnere (lege, PPT, BUP, fysioterapeut, jordmor, NAV, politi, barnevernstjenesten, skolen/lærer).

• Avdekke rusmisbruk.

• Veiledning ved røykeslutt og lignende.

• Prevensjonsveiledning.

• Sette p-sprøyte.

 

Noen aktuelle problemstillinger helsesøster kan hjelpe deg med:

• Fysiske og psykiske overgrep.

• Rusproblematikk.

• Søvnproblemer.

• Ensomhet.

• Sorg.

• Familieproblemer.

• Depresjon.

• Mobbing.

• Konsentrasjonsproblemer.

• Gravidetester.

• Svangerskapsproblematikk.

• Spiseforstyrrelser.

• Vaksinering.

• Allergi/astma.

• +++++