Nordborg Skoler eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi er en av ni skoler som eies og drives av NLM. Nordborg er en liten skole med om lag 200 elever på videregående, og godkjenning for 90 på ungdomsskolen. Det betyr at det er lett å bli kjent med lærerne og hverandre.

Hva kan du studere på Nordborg?

Det er et mål for oss at alle elever skal bli sett og ivaretatt på best mulig måte. Vårt motto er ”Med tro på livet!”. Vi har tro på at hver enkelt elev har iboende evner og anlegg, og har mulighet til å lære og få seg en utdannelse. Vi ønsker å bidra med den beste undervisningen, og vi har dyktige lærere som er her for den enkelte elev.

Vi tilbyr ungdomsskole med offentlig godkjent læreplan.

På videregående kan du få yrkesfaglig kompetanse (Vg1, Helse- og oppvekstfag. Vg2, Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget), Studiespesialisering (Vg1, Vg2 og Vg3: språk, samfunnsfag og økonomi)  og Allmennfaglig påbygging (Vg3).

Nordborg er et sted hvor du kan få deg venner for livet! Vi vil at skolen skal være et godt sted å være både på dagtid og kveldstid. Vi har internat for de som ønsker å bo på skolens område. Internatet er bare for elever på  den videregående skolen.  Vi har unge voksne som jobber her for å skape godt miljø for alle.

På Nordborg er det rom for tro, tvil, annen tro eller ingen tro. Det betyr at man ikke trenger å være kristen for å gå hos oss. Skolen er for alle! Vi ønsker likevel å fortelle til alle hvor unik hver enkelt er, ikke bare i menneskers øyne, men også i Guds øyne.

En kristen skole?

Mange lurer på hva som gjør Nordborg til en kristen skole. Grunnen til at Nordborg eksisterer er at vi er et religiøst alternativ til den offentlige skolen. Det er nemlig bare lov å starte en friskole hvis den er et religiøst eller pedagogisk alternativ.

Andakt og kristentrofag

Det elevene først og fremst merker som annerledes er at det er en 3-5 minutters andakt hver morgen. Denne foregår som regel i klasserommet, hvis vi ikke har besøk til skolen. I tillegg har alle elevene faget «Kristentro» to timer i uka, et eget fag som de offentlige skolene ikke har.

Besøk

Noen ganger får vi besøk av folk fra NLM, fra andre kristne kirker og organisasjoner, eller av elever fra bibelskolen Fjellheim i Tromsø. Noen av bibelskoleelevene får Nordborg som sin praksis, og bor her av og til som ekstra miljøarbeidere.  Dette er alltid et populært innslag i miljøet. Noen ganger tar besøket form av konserter eller møter. Møtene er da frivillige og lagt til ettermiddagstid.

Vårt kristne grunnlag

Det at vi er en kristen skole vil si at vi er sterkt opptatt av at hver enkelt elev skal oppleve seg sett, tatt på alvor og elsket. Dette er viktig for oss fordi Guds kjærlighet er for alle som vil ha den, og Gud gjør ikke forskjell på folk. Dette skal skinne igjennom i undervisningen i alle fag.