Rådgiver på Nordborg VGS er Solrun Borvik

Rådgiver hjelper deg med:

  • Yrkes og utdanningsvalg.
  • Kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).
  • Kontakt med helsesøster.
  • Søke videre utdanning.
  • Spesiell tilrettelegging av skolegangen.

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på! Tlf. 91625618