Internatet skal være hjemmet ditt det neste skoleåret. For at du skal få et trivelig sted å bo, må både elever og personale ta på seg ansvar for å skape et godt miljø. Det er også nødvendig med visse rammer for hvordan vi skal innrette oss til hverandre, og nedenfor følger skolens internatreglement. Et godt internatmiljø skapes riktignok ikke bare av regler, men også av holdninger hver enkelt har til det å leve sammen i et fellesskap.

Internatreglement Nordborg vgs:

 

Rotid

Alle bygg låses kl 2300.  Etter låsetid skal det være ro på internatet, og skolens område. Fredag og lørdag er det rotid kl. 2400.

Etter låsetid er det ikke lov til å ha besøk på internatet av andre enn overnattingsgjester. Heller ikke internatelever fra andre internat. Søknad om overnatting leveres internatarbeider på eget skjema i god tid. Hvis du har mye fravær, eller ved regelbrudd, kan søknad om overnatting bli avvist.

For å ivareta elevenes brannsikkerhet, er det ikke tillatt å benytte komfyr, vaskemaskin eller tørketrommel etter kl. 2300. På rommet kan du bruke radio, TV eller musikkanlegg, men med et lydnivå som ikke er til sjenanse for andre. Filmer som vises i fellesareal må ikke ha høyere aldersgrense enn 16 år. Data/TV-spill kan ikke benyttes i internatstuene. Regelbrudd kan føre til inndragning av utstyr.

Hvis du vet at du er borte om natten, skal du gi beskjed til internatarbeider. Dette bl.a. for å kunne ha overst over hvem som er tilstede ved en eventuell brann.

Renhold

Hver kveld (søndag- torsdag) kl 2200 går internatarbeider sjekkrunde på kjøkkenene på alle internat. Da skal alle ha vasket opp sitt utstyr, og ordensansvarlig skal ha vasket bord og benker, samt tatt ut søpla. Dersom internatelevene ikke overholder reglementet rundt oppvask og orden på tekjøkken/internatstue, kan skolen iverksette tiltak.

Du er selv ansvarlig for regelmessig vask og orden på rommet ditt, men internatpersonalet hjelper elevene med å ha en viss rutine. En dag i måneden blir det romsjekk på hvert internatrom, hvor internat-elevene må være tilstede. Vi har et premieringssystem i form av poeng for alle oppfylte plikter. Tre poeng er full pott. Da er det tørket støv, støvsugd, vasket og sengetøy skiftet. Ved semesterslutt premieres de med høyest poengsum. Er det mange blir det loddtrekning. Romsjekk skal være utført til kl 22 den aktuelle kvelden. Avtale kan inngås om utsettelse i god tid i forkant.

Hver uke er det fellesvask på internatene. På tavla på internatet står det liste over hvilke to som skal vaske. Den ene på lista er alltid den som har ordensansvar den uka. På lista står det også hva som forventes utført av fellesvask. Vaskinga skal være gjort til kl 22 samme kveld. Internatarbeider skal godkjenne. Hvis vasking ikke blir gjort tilfredsstillende, eller ikke gjort i det hele tatt, kan skolen fakturere eleven slik at man kan betale noen andre til å utføre vaskingen. Hvis eleven er bortreist, eller syk, er det elevens ansvar å bytte vasking med noen andre. Hvis dette ikke lar seg gjøre skal internatarbeider ha beskjed i god tid.
Fellesvask er til alles glede, og det går ut over alle hvis det ikke blir gjort.

Generelt

Alkohol og andre rusmidler er aldri tillatt på skolens område. Området er også stengt for rusede personer. Dette gjelder også i helger.

Hvis noen røyker eller snuser skal det foregå utenfor skolens område 0700- 1430, og mellom gul- og hovedinternat, på anvist sted, 1430- 0700.

Det er ikke tillatt å holde dyr på internatet.

Det er ikke tillatt å oppbevare skytevåpen, kniv eller andre våpen på internatet.

Hvis du har bil skal denne parkeres på parkeringsplassen. Biler som står feilparkert kan bli borttauet.

Du vil ha tilgang til gymsal og peisestue mandag- torsdag, og noen helger. Dette er et privilegium som blir inndratt hvis det ikke fungerer tilfredsstillende. Det forventes at du rydder etter deg, og vasker hvis nødvendig. Det er alles ansvar å ta godt vare på utstyr som benyttes. Det skal alltid meldes fra hvis noe av inventaret er ødelagt.

Det er ikke tillatt med stearinlys (levende lys) og brannfarlige apparater på rommet (eks. toast-jern, mikrobølgeovn, vannkoker, brødrister etc.).

Sykdom

Hvis en elev ikke møter til første time, får ekspedisjonen beskjed, og ringer vedkommende. Dette er en oppfølging for å sjekke om eleven har forsovet seg, eller er syk. Hvis vi ikke når frem på telefon vil vi vurdere å sjekke om eleven er på rommet. I så tilfelle banker vi først på, men får vi ikke svar låser vi oss inn for å sjekke om det kan ha skjedd noe som gjør at eleven trenger assistanse.

Ved smittsom sykdom som oppkast og diare bør eleven dra hjem hvis det er mulig. Uansett anbefales eleven å reise hjem ved sykdom på mer enn 3 dager, hvis dette er mulig. Vi kan ikke ta ansvar for syke elever.

Regelbrudd

Er det mistanke om regelbrudd, kan vi låse oss inn på rommet til eleven.

Regelbrudd kan føre til bortvisning fra internatet i kortere eller lengre tid, evt. for resten av skoleåret. Vi ønsker god kontakt med hjemmet, og vil ved behov gi melding til foresatte til elever under 18 år. Hvis en elev har spesielle problemer, vil vi unntaksvis ta slik kontakt selv om eleven er myndig.

Helger og skoleferier

Hvis man skal være på internatet i helgene må man skrive seg på helgelista som ligger i kantina. De som ikke har skrevet seg på lista innen frokost fredag kan ikke være på internatet i helga.  Dette fordi lista blir sendt til brannvesenet fredag formiddag, og vi er nødt å vite hvem som er på internatet i helga i tilfelle brann.

Internatet er stengt i skoleferier og/fridager som varer 4 dager eller mer, inkludert tilstøtende helger. Man kan søke om å få være på internatet disse dagene, hvis det foreligger en god begrunnelse.

Rev. august 2019