Vi kan tilby et vikariat på 56% som kan besettes av en eller to personer.

Jobben innebærer å være en trygg og god person for våre internatelever. Dette innebærer å være sammen med elevene våre på kveldstid, hvilende nattevakt og være den som sørger for at frokosten blir laget på morgenen. Vakten avsluttes klokka 08:00.

Personen som tilsettes må også påberegne vask og klargjøring av rom til utleie gjennom året, og sørge for at kantina og dagligstua holdes i orden. En må følge opp at internatelevene gjør sine plikter, samt hjelpe til ved ulike sosiale arrangement og tilstelninger gjennom året. Dette både i regi av internatet og skolen. Vaktansvaret innebærer også lederansvar ved brann når man er på jobb.

Vi er ute etter en person som trives med å være sammen med ungdommer og som har erfaring med dette. Du må kunne sette grenser og være tydelig i forhold til reglement ovenfor elevene. Det skjer mange fritidsaktiviteter på internatet på ettermiddag- og kveldstid, og du vil være en støtte for våre miljøarbeidere i planlegging og gjennomføring av arrangement. Ved flere av arrangementene våre er formidling av troen det kristne budskapet viktig, og vi ønsker at den ansatte kan være med å kunne fremme det kristne arbeidet.

Utdanning og erfaring 
Det er en fordel med relevant utdanning for arbeid med ungdommer og/eller erfaring innenfor dette. Personlig egnethet vil vektlegges.

Den som tilsettes må levere politiattest av ny dato før tiltredelse, jfr friskoleloven.
Søknad med CV sendes administrasjonsleder på epost:  odd.inge.heng@nordborg.no
For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med administrasjonsleder (epost eller telefon 77 85 29 30, eller 99 64 59 63).  Søknadsfrist: 12.juni 2019.

Vi tilbyr en arbeidsplass som er spennende og givende. Du får jobbe i et aktivt miljø med høy trivsel, og du får også medvirknings- og påvirkningsmuligheter i utførelsen av eget arbeid.