Hurra! Vi har fått ny miljøarbeider for neste skoleår!

Vår nye miljøarbeider heter Maria Christina Fjermestad og er fra Rogaland. Vi er svært takknemlig for henne, og gleder oss til neste skoleår!