Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren arbeider i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor, samt i spesialisthelsetjenesten.

Du lærer praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. I nærkontakt med mennesker får du vokse og utvikle deg. Du får dele omsorg og bry deg om mennesker som trenger det i ulike livsfaser.

Kjerneelementer i helsearbeiderfaget:

  • Kropp, helse og omsorg
  • Dialog, relasjon og veiledning
  • Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi
  • Etikk og regelverk

Samfunnet har stort behov for flere helsefagarbeidere i årene som kommer. Du vil bety en forskjell for mange mennesker og du får gleden av å samarbeide på mange ulike områder innenfor helse og omsorg.

Du kan etter Vg2 velge å gå ut i lære for å ta fagbrev, eller du kan gå direkte til Vg3 Allmennfaglig påbygging for å få generell studiekompetanse.

Barne- og ungdomsarbeider

Du vil kunne jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsklubber og kommunale etater etter endt yrkesopplæring.

Dersom du liker å være sammen med barn og unge er dette plassen for deg. Som elev på barne- og ungdomsarbeiderfag vil du lære om barn og unge fra 0-18 år og hvordan vi kan legge til rette for god utvikling og læring. Undervisningen har en praktisk tilnærming og samarbeid i grupper er en mye brukt arbeidsmetode. En del av opplæringen foregår ute i skoler og barnehager og vil hjelpe eleven til å koble teori og praksis.

Kjerneelementer i barne- og ungdomsarbeiderfaget:

  • Lek, læring og utvikling
  • Samarbeid og relasjoner
  • Teknologi og lovverk
  • Planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske opplegg for ulike aldersgrupper

Barne- og ungdomsarbeideren er noe samfunnet alltid vil ha bruk for, og jobbmulighetene er mange.

Du kan etter Vg2 velge å gå ut i lære for å ta fagbrev, eller du kan gå direkte til Vg3 Allmennfaglig påbygging for å få generell studiekompetanse.