Dette er utdanningstilbudet for deg som ønsker å jobbe sammen og med mennesker. Du lærer mye om fysisk og psykisk helse, hvordan kroppen er oppbygd, om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, om barn og unges utvikling, og om kost, ernæring og hygiene! Uansett hvilken vei du velger vil dette være verdifull kunnskap å ha med seg videre i livet.

Kjerneelementene i helse- og oppvekstfaget er:

  • Helse og livsstil
  • Omsorg, relasjoner og tverrfaglig samarbeid
  • Etikk og teknologi

Vi tilbyr følgende programfagområder på Vg2:

  • Helsearbeiderfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Etter fullført Vg2 kan du velge å gå ut i lære som leder fram til fagbrev, eller du kan søke allmennfaglig påbygging og deretter studere videre på høgskole eller universitet.

Typiske arbeidssteder etter endt yrkesopplæring er:

  • Sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten
  • Barnehager og skoler/skolefritidsordninger