Velkommen til foreldremøte!

Vi ønsker med dette å invitere til foreldremøte for Vg1 og Vg2:

Tidspunkt: onsdag 23. september kl. 1800

 

Dere er alle hjertelig velkommen til skolen. Vi følger gjeldende smittevernregler.

Oppmøtested er møtesalen (ved siden av kantina).  Der vil det bli gitt felles informasjon av rektor ved skolen.

Deretter deler vi oss i klassevise grupper og får nærmere informasjon av kontaktlærere og faglærere. Det vil selvfølgelig bli anledning til å stille spørsmål.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å sette av onsdagskvelden til en hyggelig og informativ kveld på Nordborg med fokus på skole-hjem samarbeid.

De individuelle foreldresamtalene vil finne sted litt senere på høsten.

Med vennlig hilsen

Anette Sørensen Rege

Rektor