Vi tilbyr disse studiene:

Videregående trinn 1

– Helse- og oppvekstsfag.
– Studiespesialisering.

Videregående trinn 2

– Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
– Helsearbeiderfaget
– Studiespesialisering; språk, samfunnsfag og økonomi.

Alle elever på Vg2 har tilbud om frivillig studietur til Spania.

Videregående trinn 3

– Allmennfaglig påbygging.
– Studiespesialisering; språk, samfunnsfag og økonomi.

 

Særskilt tilrettelagt opplæring

– Tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring i samarbeid med fylkeskommunen på alle trinn.

 

Skolepenger pr. semester (2019-2020)

 

VG 1 alle linjer…………….kr. 1.200,- pr. mnd. (12.000 pr. år)

VG 2 alternativ 1………….kr. 1.200,- pr. mnd. (12.000 pr. år, uten studietur)

VG 2 alternativ 2 …………kr. 1.800,- pr. mnd. (18.000 pr.år med frivillig studietur til utlandet)

VG 3 alle linjer…………….kr. 1.200,- pr. mnd. (12.000 pr. år)

Som friskole får Nordborg kun dekket 85 % av driftskostnadene av staten. Derfor må elevene betale skolepenger.

 

Hvordan søker du?

Søknad til Nordborg videregående skole gjøres via VIGO. 

 

Internat.

Skolen kan også tilby et levende, trygt og godt internattilbud. Vi har miljøarbeidere og internatarbeidere som sørger for at det skjer mye artig på ettermiddag og kveldstid – og de er her for deg!

Nøkkelord for internatlivet er: elevkvelder, sosialt samvær, filmkvelder, leksehjelp med vafler, fysisk aktivitet, bibelgruppe og mye annet spennende!

Litt mer info og søknadsskjema finner du her.