Søknadsskjema Nordborg ungdomsskole

Søknadskjema Nordborg ungdomsskole

  • Når søknaden er mottatt vil dere får epost fra skolen innen 14 dager om at søknaden er registrert. Dersom en slik epost uteblir må vi be søkeren ta kontakt med skolen.