Søk skoleplass hos oss for skoleåret 2019/2020

Hos oss tror vi at alle har det best når vi ser hverandre og lærer av hverandre, og at nettopp dette er det som gir de gode resultatene. På Nordborg får du vokse personlig og faglig. Du blir bedre kjent med deg selv, du får være deg selv. Se vår video her!

Hvordan søker du?

Søknad til Nordborg videregående skole gjøres via VIGO. 

Internat.

Skolen kan også tilby et levende, trygt og godt internattilbud. Vi har miljøarbeidere og internatarbeidere som sørger for at det skjer mye artig på ettermiddag og kveldstid – og de er her for deg!

Nøkkelord for internatlivet er: elevkvelder, sosialt samvær, filmkvelder, leksehjelp med vafler, fysisk aktivitet, bibelgruppe og mye annet spennende!

Litt mer info og søknadsskjema finner du her.