På Skooler får elevene utdelt innleveringer og oppgaver. Elevene leverer det meste av arbeidet sitt inn i SKOOLER og lærerne gir vurderinger på innleveringene.
Eleven har også ukeplanen sin tilgjengelig i SKOOLER.

Foresatte har anledning til å se alle vurderingene som blir gjort, ukeplanen og elevens individuelle utviklingsplan (IUP).