Skolestart

Det nærmer seg skolestart og vi gleder oss til å ta imot nye og gamle elever!

Skolestart for ungdomsskolen er 19.august.

Ungdomsskoleelevene møter klokka 08:50 i ungdomsskolelokalene. (Øverste etasje i Myrasenteret – inngang fra gangbro fra Nordborgtunet)

Har du spørsmål vedrørende oppstart kan disse sendes til post@nordborg.no.