Her finner du diverse reglement som gjelder ved Nordborg videregående skole:

  • Ordensreglement.
  • Inntaksreglement.
  • Orden og oppførsel.
  • Fraværsregelen m/varsel.
  • Skolebøker.
  • Ung. rett.
  • Voksenrett.                         Hvor mange voksne vi har plass til.
  • Voksen uten rett