Om NLM vgs

NLMvgs er elleve skoler som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi holder til på forskjellige steder, spredt utover hele landet.
Noen av skolene har internat. Det betyr mye mer enn at du bor på skolen. I løpet av ett, to eller tre år får du være en del av et fellesskap med andre elever og ansatte på skolene.

Skolene følger de samme læreplanene som i andre videregående skoler. Når du er ferdig, får du kompetansebevis eller vitnemål som i offentlig skole. Med vårt verdigrunnlag og vår solide faglige kompetanse, vil vi gi deg utrustning til å bli en viktig samfunnsbygger!

Les mer på nlmvgs.no