Misjonsprosjektet

Årets misjon/bistandsprosjekt går til Peru, Sør-America

 

Russen har valgt nytt bistandsprosjekt, og denne gangen går det til et familieprosjekt i Peru.

Hele skolen blir med på innsamlingen, men russen er primus motor for prosjektet. Vidya Uteng og Elise Ludvigsen er valgt til prosjektledere og disse skal sammen med russen lede innsamlingen gjennom skoleåret. Her er litt om prosjektet:

Familieprosjektet

Velfungerende familier er grunnstammen i et godt samfunn. I Peru er både fysisk og psykisk vold et utbret problem, men gjennom familieprosjektet får både barn og voksen er tryggere hverdag.

De svake i Sør-Amerika er ikke bare de fattige, men også de som blir psykisk undertrykt, seksuelt misbruk eller utsatt for vold i sitt eget hjem.

Familieprosjektet har ulike programmene som systematisk jobber med disse utfordringene. En av de  kalles «JOLE», et holdningsskapende prosjekt som formidler verdier etikk på skoler. Barn og unge lærer også om ansvar og rettigheter de selv har.

I år er det Vidya Uteng (til høyre) og Elise Josefine N. Ludvigsen som er prosjektledere – og som tar turen til Peru i oktober: