Matematikkdag for ungdomsskolen

Hvor sannsynlig er det å få 75 elever engasjert i matematikk en hel dag?

Ja, det spørsmålet ville være aktuelt å svare på for elevene på Nordborg ungdomsskole en onsdag i februar.
Alle elevene ble delt inn i grupper på tvers av klassetrinn og rullerte mellom ulike stasjoner. Temaet var «Sannsynlighet» og er et evne som elevene skal igjennom i løpet av ungdomsskolen.

Det var usedvanlig stille i gangene denne dagen – det betyr forhåpentligvis engasjerte, opptatte og lærevillige elever.