Gamle elever gjennom 50 år, støttespillere som leverer tonnevis av julekaker til julemessa, mennesker som tror på at Nordborg gjør en forskjell for elevene som går her!

Det er fantastisk å ha så mange venner. Uten alle de som bidrar ville Nordborg aldri eksistert.

Lik oss gjerne på vår facebookside.

VIL DU GI EN GAVE?

Nordborg videregående skole og Nordborg ungdomsskole er de nordligste av skolene i NLM. Vi har ca 150 elever i videregående, og noen av disse på internat. På ungdomsskolen har vi godkjenning til 90 elever.
Vi har rundt 60 ansatte som arbeider i undervisning, på kjøkken, i administrasjon og med vedlikehold.

Skolene har som formål å gi god faglig undervisning, og formidle evangeliet om Jesus til elevene.

Til forskjell fra mange av de andre skolene i NLM, har mindretallet av elevene ved Nordborg en kristen bekjennelse. Dermed er vi i en unik posisjon når det gjelder å formidle det gode budskapet, både gjennom morgenandakter og gjennom et personale som er opptatt av å se enkeltmennesket.

Fordi Nordborg er en friskole, dekker staten kun 85% av kostnadene for hver elev. Det vil si at vi er nødt å samle inn resten gjennom skolepenger og gjennom givertjeneste fra misjonsvenner

Dersom du kan tenke deg å gi en gave til Nordborg, kan dette skje på flere måter. Du kan sette penger direkte inn på vår konto, du kan be om å få tilsendt en giro eller du kan benytte deg av «Fast givertjeneste».

«Fast givertjeneste» er en ordning der banken din trekker et månedlig beløp som du bestemmer selv. For Nordborg er dette en ypperlig måte å samle inn penger på, siden det gir oss en mer forutsigbar økonomi, og gir oss mulighet til å planlegge mer langsiktig.

Dersom du har spørsmål om dette eller andre ting, kan du trykke på «Kontakt oss» øverst på hjemmesiden – og fylle ut skjemaet. Så tar vi kontakt med deg på den måten du ønsker.

Vårt kontonummer: 8220 02 90530