Jobbe hos oss

Vi har behov for dyktige medarbeidere - er du en av dem?

Nordborg ungdomsskole
Kvalifiserte lærere med kompetanse innenfor spansk, kroppsøving, engelsk, spesialpedagogikk (norsk, engelsk og matematikk) og spesialpedagogisk koordinator (ca 20%).

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fagfordeling og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere.

Nordborg videregående skole
Kvalifiserte lærere med kompetanse innenfor engelsk, norsk for fremmedspråk og programfag innen helse og oppvekst(evt i kombinasjon med andre aktuelle fag).

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fagfordeling og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere.

Generelt for alle stillingene (vgs og usk)
Vi søker etter personer som vil ta del i videreutviklingen av Nordborg skoler. Søkeren må aktivt kunne være med å fremme skolens kristne formålsparagraf. Den tilsatte er også med i det sosialpedagogiske arbeidet ved skolen. For tilsetningen gjelder verdidokumentet for tilsatte i NLMs skoler. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysningar om dette i tråd med arbeidsmiljøloven § 13 og diskrimineringsloven § 7. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. friskoleloven § 4-3. Stillingene gjelder fra 01.08.18.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist snarest, og senest innen 23.mars 2018.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Søknaden sendes til
epost rektor: anette.sorensen.rege@nordborg.no, Tlf 90868995

eller i vanlig post til Nordborg skoler, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes