Ledig stilling som inspektør!

Nordborg Skoler er en kristen friskole med både ungdomsskole og videregående skole, med til sammen ca. 220 elever. Skolen ligger sentralt på Finnsnes, midt mellom Tromsø og Harstad, med kort vei til flyplass (Bardufoss). Vi ligger i naturskjønne omgivelser i hjertet av Midt-Troms.

Ved Nordborg Skoler, avdeling for videregående, vil det fra 1. august 2019 bli ledig stilling som inspektør i 100 % vikariat skoleåret 2019/2020, med mulighet for forlengelse. Inspektør fungerer også som assisterende rektor. Inspektør er en del av ledergruppa ved skolen. Den som ansettes må bekjenne kristen tro og arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting. Inspektør må kunne være en pådriver for at skolens kristne grunnsyn kommer tydelig fram i det daglige arbeidet.

Det vektlegges at inspektør kan inspirere skolens ansatte, få i gang utviklingsprosesser og være med på å skape et godt læringsmiljø for elevene. Skolen har internat og inspektør tar del i det sosialpedagogiske arbeidet i internatet.

Arbeidsområder:

 

·         Ansvar for planlegging og gjennomføring av eksamen

·         Timeplanlegging

·         Organisering av daglig drift for klasser, elever og lærere

·         Vikarbehov

·         Følge opp at undervisningen ved skolen fungerer godt

·         Følge opp lærere og andre ansatte ved skolen

·         Sørge for godt samarbeid både blant lærere og elever, og følge opp enkelte elevsaker

·         Tilrettelegge for pedagogisk utvikling og bruk av pedagogiske hjelpemidler

 

Personlige egenskaper

Den som skal være inspektør må kunne samarbeide godt med alle parter. Du må ha gode lederegenskaper, være tydelig, ha gode evner til å lytte, og være løsningsorientert. Du må ha gode evner til å arbeide på systemnivå, og samtidig kunne være fleksibel og løse utfordringer i en som regel uforutsigbar arbeidshverdag. Du må være flink til å kommunisere, og bidra til at folk rundt deg trives og arbeider godt.

Utdanning og erfaring

Det vil kreves relevant høyere utdanning, gjerne skoleledelse, og gjerne skolebakgrunn som lærer og/el administrativ skoleerfaring (men dette er ikke et absolutt krav). Utdanning eller erfaring fra områder som berører kommunikasjon, organisasjonsteori, økonomi og/el administrasjon kan også tillegges vekt.  Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Nordborg skoler er en skole der den kristne troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles.
Vår visjon er «Med tro på Livet» og «Hjerte for alle og øye for den enkelte».

Den som tilsettes må levere politiattest av ny dato før tiltredelse, jfr. friskoleloven.

Søknad med CV sendes rektor på epost:  anette.sorensen.rege@nordborg.no

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med rektor (epost eller telefon 77 85 29 30, eller 90 86 89 95).  Søknadsfrist: 1. februar 2019