Når dere leser dette er vi kommet hjem igjen med mange minner i sekken!

I Mombasa fikk vi se en ny skole der det drives med voksenopplæring, dette er for at de voksne skal kunne lære å lese og skrive.
Vi fikk også samme dag dra for å se på Fort Jesus, en befestning bygget av portugisiske sjøfarere!

Da vi var i Nairobi bodde vi på Scriture Mission sitt gjestehus, og der fikk vi se en norsk skole inne på området til Scriture Mission. Der er det altså norske barn som bor – og går på skole!
Vi fikk også dra på safari da vi var i Nairobi – og her fikk vi se mange spennende dyr 🙂

De siste dagene i Kenya brukte vi til å kjøre til Bangale. Her fikk vi høre om deres vannprosjekt samt helse- og hygieneprosjekt.

Bilder fra turen: