Det er en underlig tid vi går gjennom. Det er stille på skolen. Stille på butikken. Stille på veiene.
Men vi har likevel hverandre! Vi har elevene rundt omkring i heimene. Vi har kollegaene rundt omkring i heimene. Vi holder kontakten. Vi oppmuntrer hverandre! Vi forsøker å bevare både humøret og troa!

Med denne lille hilsen vil vi ønske dere alle: elever, ansatte og venner av skolen, gode dager framover! Og en velsignet påskehøytid med tid til både ettertanke, og litt sol (forhåpentligvis..)!

Med vennlig hilsen

Nordborg skole
v/rektor Anette