Bilder fra elev- og foreldrefesten

Torsdag 7. februar ble det arrangert elev- og foreldrefest for 8. og 9. klasse ved Nordborg!

Foresatte, søsken og øvrig familie fikk både se og høre et variert og innholdsrikt program, med innslag fra ulike faglige aktiviteter i høst.

Det ble også servert nydelig mat og kaker.