PERSONVERNERKLÆRING NORDBORG SKOLER AS

Hvilke personopplysninger behandler Nordborg Skoler?

Nordborg behandler personopplysninger om ansatte, elever og deres foresatte.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, personnummer, mailadresse, karakterer fra tidligere skoleår på vgs., grunnlag for termin-/standpunktkarakterer inneværende skoleår, fravær og evt. dokumentasjon på fravær og avgiverskole (ungdomsskolen). Nordborg oppbevarer papirer fra eksterne instanser på enkelte elever. Nordborg oppbevarer også referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven.

Foresatte: Navn, adresse, personnummer (ungdomsskolen), telefonnummer, evt. hvem som har den daglige omsorgen og mailadresse.

Hvilke formål bruker Nordborg disse personopplysningene til?

Nordborg bruker disse opplysningene for å ivareta ansattes, elevers og foresattes interesser. Personnummer brukes for å få de digitale systemene som ivaretar skole-hjemsamarbeidet til å fungere, blant annet FEIDE-pålogging for elever og MinID pålogging for foresatte.

Hva er det rettslige grunnlaget for virksomhetens behandling av personopplysninger?

Rettslig grunnlag er Friskoleloven, Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven med forskrifter.

Hvem utleverer Nordborg personopplysninger til?

Klasselister kun med navn kan utleveres til elever ved forespørsel.

Offentlige instanser kan innhente opplysninger om en elev når det er relevant, og elev og foresatte (hvis eleven er under 18 år) har gitt samtykke. De kan også innhente opplysninger om en ansatt når det er relevant og den ansatte har gitt sitt samtykke.

Hvis andre spør etter personopplysninger skal det alltid avklares med rektor i forkant av en evt. utlevering av personopplysninger.

Ungdomsskolen: Skolen sender klasselister til rektorer og skolefagligrådgiver i kommunen og PPT der foresatte har bekreftet skoleplass. Listen inneholder elevens navn og fødselsdato + adresse og foresattes adresser.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Referat fra elevsamtaler og fagsamtaler, samt grunnlag for termin- og standpunktkarakterer makuleres når klagefristen er gått ut. Øvrige personopplysninger om elever og foresatte blir i utgangspunktet oppbevart i 10 år. Fravær og karakterer lagres i datasystemet Visma for ungdomsskolen og Extens for videregående. Systemet er passordbeskyttet, og tilgang gis etter behov/stilling.

Hvilke rettigheter har den registrerte?

Den registrerte har rett til å få vite hvilke personopplysninger Nordborg har om vedkommende. Den har også rett til å få korrigert og evt. slettet opplysninger som ikke er nødvendige å oppbevare.

 

Finnsnes 09. april 2018