Her kan du laste ned avtalen om utlån av skolebøker/kalkulator skoleåret 2019/2020.