Her kan du laste ned avtalen om utlån av skolebøker/kalkulator skoleåret 2020/2021.