Skolestart! Praktisk info

Det nærmer seg skolestart og vi gleder oss til å ta imot nye og gamle elever. Under følger litt informasjon i tillegg til det som du ellers finner på nettsiden vår.

Skolestart for ungdomsskolen og videregående er 20.august. 

Ungdomsskoleelevene møter klokka 08:50 i ungdomsskolelokalene. (Øverste etasje i Myrasenteret – inngang fra gangbro fra Nordborgtunet)

Elevene i videregående møter i møtesalen i hovedbygget kl 09:00.

 

Vedlagt ligger sommerbrevet som blir sendt ut til alle elever i august hvor man finner nyttig informasjon til skolestarten!

Vi ser fram til å se dere her på Nordborg til et nytt, spennende og lærerikt skoleår!

Sommerbrev til alle elever 2018-2019

Personalia – fylles ut og leveres inn

Tillatelse til bruk av bilder – fylles ut og leveres inn

Avtale om lån av skolebøker – fylles ut og leveres inn

Info om utenlandstur VG 2

Skoleruta

 

Vi ber hver enkelt elev fylle ut nedenfor og trykke «send inn».

PC-valg skoleåret 2018-2019

Hver elev må bekrefte sitt valg av pc for kommende skoleår. Vi trenger informasjon om hvem som ønsker å kjøpe eller leie pc, og hvem som ønsker å bruke privat pc.
  • Du kan kjøpe eller leie en ny pc. Utstyrsstipendet fra Lånekassen vil dekke dette om du søker, men du har også mulighet til å bruke privat pc på skolen fra og med dette skoleåret. Utkjøp er et engangstilbud for Vg1-elever. Øvrige elever kan avtale med dataansvarlig om man ønsker å kjøpe ut pc. (kan kontaktes via dataansvarlig@nordborg.no)