Ledige stillinger på Nordborg skoler

Ledige stillinger på Nordborg ungdomsskole og Nordborg videregående skole

Nordborg ungdomsskole

Inspektør (50% vikariat)

Gjeldende for tidsrommet 01.08.17 - 01.08.18.

I stillingen inngår et overordnet ansvar for undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid sammen med daglig leder i ungdomsskolen, ansvar for fortløpende vikarbehov sammen med daglig leder, og administrativt arbeid (skoleadministrative systemer, ekspedisjonsarbeid, økonomiske vurderinger og oppfølging av skoledrifta).
Inspektør vil arbeide med oppfølging av elevsaker, og ha noe personalansvar. Stillingen kan utvides til å omfatte spesialpedagogisk arbeid ved skolen.

Den som ansettes vil være en del av ledergruppa, sammen med daglig leder i ungdomsskolen og administrasjonen i videregående.

Den som ansettes må ha relevant utdanning, og gjerne erfaring fra skoledrift. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, og samtidig kunne samarbeide godt med administrasjonen og de øvrige ansatte.
Gode kommunikative egenskaper vektlegges. Den som ansettes må kunne bruke relevant dataverktøy.

Det inngår i stillingen at den som ansettes kan delta aktivt i arbeidet med å fremme skolens kristne verdigrunnlag og skolens målsetting.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.


Kvalifiserte lærere med kompetanse innenfor norsk, matematikk, naturfag, kunst og håndverk og/eller spesialpedagogikk.

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fagfordeling og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere.

 

 

Nordborg videregående skole

Kvalifiserte lærere med kompetanse innenfor engelsk og rettslære (vikariat)

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fagfordeling og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere.

 

Generelt for alle stillingene (vgs og usk)

Vi søker etter personer som vil ta del i videreutviklingen av Nordborg skoler. Søkeren må aktivt kunne være med å fremme skolens kristne formålsparagraf. Den tilsatte er også med i det sosialpedagogiske arbeidet ved skolen. For tilsetningen gjelder verdidokumentet for tilsatte i NLMs skoler. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysningar om dette i tråd med arbeidsmiljøloven § 13 og diskrimineringsloven § 7. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. friskoleloven § 4-3.

Velkommen som søker!

 

Søknadsfrist snarest, og senest innen 5.april 2017.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Søknaden sendes til

epost rektor: anette.sorensen.rege@nordborg.no, Tlf 90868995

eller i vanlig post til Nordborg skoler, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes