Nytt bistandsprosjekt - Hope for all!

Da er det klart. Russen har valgt nytt bistandsprosjekt, og denne gangen er det i Elfenbenskysten!

Hele skolen blir med på innsamlingen, men russen er primus motor for prosjektet. Marthe Hegle og Kevin Larsen er valgt til prosjektledere og disse skal sammen med russen lede innsamlingen gjennom skoleåret.

Vi skal samle inn til prosjektet Hope for all. Det er et tredelt prosjekt som har følgende fokus: forebygging av HIV/aids gjennom testing, informasjon og veiledning, speed-school-prosjekt som skal hjelpe barn i alderen 8-13 år tilbake i skolen og alfabetisering av voksne analfabeter. Prosjektet er delvis finansiert av NORAD mens resten av midlene må dekkes gjennom innsamling.

Kevin Larsen fra Gryllefjord og Marthe Hegle fra Nærbø skal besøke prosjektet sammen med administrasjonsleder, Odd Inge Heng, i november. Reisen går fra Bardufoss til Abidjan i Elfenbenskysten!